Management van Stichtingen en Verenigingen

Soms zijn organisaties zodanig van omvang of structuur dat het aantrekkelijker is om de werkzaamheden uit te besteden.

Zeilstra en Partners organiseert dan voor u de gehele bedrijfsvoering en is het gezicht van uw organisatie. Wij coördineren alle werkzaamheden voor een stichting, branche of leden organisatie of ander type vereniging. Management, ledenbinding, ledenwerving en financieel management kunt u allemaal bij ons onderbrengen. We onderhouden, in goed overleg met het bestuur, de contacten met leden, partners, pers, overheid en aanverwante (markt)partijen. Vanuit onze rol ondersteunen we een organisatie met strategie en positionering, spelen we in op marktontwikkelingen en behartigen we belangen. Ons kantoor is dan ook gelijk uw kantoor voorzien van alle gemakken en vergaderfaciliteiten.