Chahat Gawdi

Junior Public Affairs Adviseur

Chahat Gawdi (1996) is geboren en getogen in Amsterdam. Zij is bij Zeilstra & Partners begonnen als stagiaire tijdens haar bachelorstudie Bestuurskunde richting Economie, Bestuur en Management aan de Universiteit Leiden.

Binnen haar studie stond het kritisch bekijken van overheidsbeleid en oplossingsgericht/normatief denken centraal. Verder werd aandacht gegeven aan besluitvormingsprocessen binnen en tussen overheden, op nationaal en Europees niveau.

‘Ik vind de vraag hoe communicatie een organisatie kan helpen om haar doelen te bereiken heel interessant.’

Chahat hoopt de opgedane kennis en vaardigheden toe te kunnen passen in haar werk bij Zeilstra en Partners. Den Haag heeft indruk op haar gemaakt, want zij wil er niet alleen komen wonen, maar begint er binnenkort ook haar masterstudie Crisis and Security Management.

Chahat heeft een semester Political Science gestudeerd aan de University of Calgary in Alberta, Canada. Daar heeft zij zich gespecialiseerd in de Noord-Amerikaanse politiek. Een aantal maanden later is zij teruggekeerd naar Canada om een half jaar stage te lopen op de afdeling Politieke Zaken op de Nederlandse ambassade in Ottawa. Hier heeft zij voornamelijk bijgedragen aan de samenwerking (onder anderen op beleidsniveau) tussen Nederland en Canada met betrekking tot defensie, cyber security, de rol van vrouwen in vredesmissies en LGBTI kwesties.