Communicatie

Communicatieadvies en -management

Reputatie is een kritische factor voor succes op de markt en waardering in de samenleving. Daar ligt dan ook de waarde van een geïntegreerd in- en extern communicatiebeleid. Een organisatie – commercieel, overheid of non-profit – kan communicatie inzetten om op systematische wijze te werken aan haar reputatie, haar imago. Wij helpen ondernemingen, overheidsinstanties en maatschappelijke instellingen bij het formuleren van hun communicatiebeleid, maar ook bij de uitvoering ervan.

Een organisatie staat in het maatschappelijk krachtenveld net zo sterk als haar reputatie toelaat. Wie ‘er goed op staat’ bij zijn doelgroepen is beter in staat zijn kerntaken uit te voeren. Of het nu gaat om het verkopen van auto’s of roomijs, het voeren van verkeersbeleid, het innen van belastinggelden, het werven van personeel, het bepleiten van belangen, het trekken van bezoekers of het verwerven van sponsorgelden. Wij helpen organisaties om communicatie – de bewust gestuurde uitwisseling van informatie van een organisatie met haar doelgroepen –systematisch in te zetten om de doelstellingen te helpen realiseren.

Wij helpen bij het ontwikkelen van een geïntegreerd communicatiebeleid. En helpen desgewenst bij de uitvoering. Een greep uit het aanbod:

Crisiscommunicatie: preventief bij het opstellen van crisisdraaiboeken en curatief bij het blussen van de communicatieve brand.

Campagnecoördinatie: wij ontwikkelen een effectieve en creatieve strategie, stellen de briefings op, kiezen een creatief team en/of andere specialisten en coördineren de uitvoering van de werkzaamheden.

Mediarelaties: wij begeleiden contacten met de media; deze begeleiding omvat: analyse van berichtgeving, organisatie van persbijeenkomsten en -contacten, mediatraining, de productie en distributie van persberichten; wij kennen de wereld van de media van haver tot gort en zijn bekwaam en ervaren in perswoordvoering, ook in heikele situaties.

Nieuwe media: wij hebben een heldere visie op de plaats van nieuwe media in de communicatiemix; wij coördineren ontwerp, positionering en productie van websites

Organisatie van de communicatiefunctie: wij hebben ruime ‘hands-on’ ervaring in het (re-)organiseren van communicatieafdelingen, onder meer voor projectorganisaties.

Detachering: onze medewerkers kunnen op tijdelijke basis inspringen bij communicatieafdelingen die worden geconfronteerd met een tekort aan deskundige en goed ingewerkte mankracht.

Tekstproductie: wij beschikken over ervaren en vaardige schrijvers, met gevoel voor de eisen die in verschillende situaties moeten worden gesteld aan het gesproken en geschreven woord.

Bijeenkomsten: wij organiseren congres, workshop of symposium op elk gewenst niveau – inclusief het leveren van voorzitters, sprekers, notulisten en vertier en het (laten) verzorgen van videoproducties.

 

In samenwerking met specialisten uit ons netwerk organiseren wij Public Affairs- en mediatrainingen.