Adviseurs in Communicatiemanagement, Public Affairs en Verenigingsmanagement

Zeilstra en Partners adviseert op het vlak van public affairs, belangenbehartiging, mediacontacten, communicatiestrategieën, verenigingsmanagement, monitort en analyseert informatie van overheid, politiek en media.

Lees verder

Diensten

Communicatie

Communicatieadvies en -management Reputatie is een kritische factor voor succes op de markt en waardering in de samenleving. Daar ligt dan ook de waarde van een geïntegreerd in- en extern communicatiebeleid. Een organisatie – commercieel, overheid of non-profit – kan communicatie inzetten om op systematische wijze te werken aan haar reputatie, haar imago. Wij helpen ondernemingen, overheidsinstanties en maatschappelijke instellingen bij het formuleren van hun communicatiebeleid, maar ook bij de uitvoering ervan.

Lees verder

Public affairs & lobby

Wij adviseren onze opdrachtgevers bij de belangenbehartiging en hun betrekkingen met de overheid en de politiek. Concreet gaat het daarbij om het stimuleren, tegenhouden of doen wijzigen van overheidsbeleid en wet- en regelgeving. Namens onze opdrachtgever leggen en onderhouden wij goede contacten met politici, ambtenaren en andere invloedrijke actoren op de politieke markt. De dienstverlening – onderzoek & monitoring, advisering en lobby – omvat zowel strategische beleidsadviezen als uitvoerende activiteiten en richt zich op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau. Bij onderzoek gaat het om de verkenning van politieke markten: wat zijn de maatschappelijke thema’s, wie zijn de actoren,…

Lees verder

Cursus en Training op maat

Op aanvraag organiseert Zeilstra en Partners cursussen op maat. We zorgen voor een levendig, op de uitgangssituatie van de opdrachtgever toegesneden programma. Daarin streven we naar een goede balans tussen theorie en praktijk, boeiende sprekers en aansprekende cases.

Lees verder

Team