Cursus en Training op maat

Op aanvraag organiseert Zeilstra en Partners cursussen op maat. We zorgen voor een levendig, op de uitgangssituatie van de opdrachtgever toegesneden programma. Daarin streven we naar een goede balans tussen theorie en praktijk, boeiende sprekers en aansprekende cases.

Cursus Public Affairs

Op aanvraag organiseert Zeilstra en Partners cursussen op maat in Public Affairs – ‘Zaken doen in de politieke markt…’ – voor zowel ‘Den Haag’ als ‘Brussel’. We zorgen voor een levendig, op de uitgangssituatie van de opdrachtgever toegesneden programma. Daarin streven we naar een goede balans tussen theorie en praktijk, boeiende sprekers en aansprekende cases.

Training Lobbygesprekken

Veel ervaring heeft Zeilstra en Partners met het voeren van c.q. het helpen voorbereiden van lobbygesprekken. De indeling van het gesprek, de voornaamste argumenten, de stijl en de afspraken m.b.t. het vervolg worden vooraf geoefend.

Mediatraining

Zeilstra en Partners stelt per situatie een programma van eisen op. Op basis daarvan wordt een keus gemaakt voor een aanpak. Soms – als er al ervaring is bij de opdrachtgever – kan worden volstaan met een gerichte voorbereiding op kantoor van Zeilstra en Partners in de vorm van ‘een goed gesprek’. Als er één of meer interviews worden verwacht over gevoelige zaken wordt een op de behoefte geënte mediatraining ingekocht bij een professionele partij in de markt. ZenP coördineert, stelt een Q and A op waarin de communicatiedoelen van de opdrachtgever terugkomen, zorgt er voor dat de argumenten en accenten juist worden gelegd, de goede toon wordt getroffen enz.

Presentatietraining

Ook hierbij geldt dat afhankelijk van de ervaring, de context en de zwaarte van het onderwerp moet worden bepaald of kan worden volstaan met een informele training of er een professionele training moet worden ingekocht.