Public affairs & lobby

Wij adviseren onze opdrachtgevers bij de belangenbehartiging en hun betrekkingen met de overheid en de politiek. Concreet gaat het daarbij om het stimuleren, tegenhouden of doen wijzigen van overheidsbeleid en wet- en regelgeving. Namens onze opdrachtgever leggen en onderhouden wij goede contacten met politici, ambtenaren en andere invloedrijke actoren op de politieke markt. De dienstverlening – onderzoek & monitoring, advisering en lobby – omvat zowel strategische beleidsadviezen als uitvoerende activiteiten en richt zich op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau.

Bij onderzoek gaat het om de verkenning van politieke markten: wat zijn de maatschappelijke thema’s, wie zijn de actoren, welke standpunten zijn ingenomen en hoe lopen de beleidsprocessen en procedures? Ook de opzet en uitvoering van kwalitatief imago-onderzoek, netwerkinventarisatie, literatuurverkenning, sterkte/zwakte- en kansen/bedreigingenanalyse vallen hieronder.

Monitoring is het volgen en vertalen van overheidsinformatie, parlementaire informatie en relevante beleidsstukken en het bijhouden van de politieke agenda.

Wij adviseren bij het aanknopen, onderhouden en benutten van contacten met politiek en overheid, onder meer over strategie en aanpak. Het gaat daarbij om doelgroepen, boodschap, timing en middelen.

De lobby bestaat uit het voorbereiden, leggen en onderhouden van formele en informele contacten met politici, ambtenaren en andere invloedrijke actoren op de politieke markt.