Public Affairs

Zeilstra en Partners helpt klanten te komen tot een effectieve strategie en uitvoering om hun belangen te behartigen. Binnen de grenzen van het democratisch bestel helpt Zeilstra en Partners opdrachtgevers invloed uit te oefenen op de voor hen relevante besluitvormingsprocessen in ‘Den Haag’ en/of ‘Brussel’.

Uitgangspunt in ons advieswerk is de klassieke fasering analyse, strategie en implementatie. Werkzaamheden, c.q. instrumenten per fase zijn de volgende.

1. Analysefase

Onderzoek politieke situatie

Zeilstra en Partners brengt het politieke krachtenveld in kaart m.b.t. een issue, bedrijf of instelling. Analyseert standpunten, verschuivingen daarin en zet het ambtelijke en politieke besluitvormingstraject op een rij.

Media analyse

Zeilstra en Partners maakt een overzicht van de mate waarin en het perspectief waaruit media berichten over een bepaald issue, een persoon of een organisatie.

Imago onderzoek

Zeilstra en Partners maakt een secundaire analyse van bestaand imago-onderzoek of besteedt in afstemming met de cliënt, een dergelijk onderzoek uit.

Monitoring

Zeilstra en Partners scant voor u relevante informatie van de ministeries, de Eerste- en Tweede Kamer, maatschappelijke organisaties en andere belangrijke actoren op issue-, beleids- of organisatieniveau. Wij selecteren, analyseren en rapporteren daarover in een nieuwsbrief. Indien actie gewenst is volgt een advies voor een passende reactie.

 

 

2. Strategiefase

De ambities van de opdrachtgever worden – op basis van de uitkomsten van onze analyse – omgezet in een strategisch plan. Daarin wordt de huidige situatie verkend, een aanpak geschetst om de doelstellingen te bereiken, welke activiteiten en in welke fasering. Het is – na akkoord van de opdrachtgever – het vertrekpunt voor de implementatiefase.

3. Implementatie

De doelstellingen uit het strategisch plan zijn de leidraad voor het plannen van uitvoerende activiteiten. Het gaat bij een public affairs strategie doorgaans om een mix van de volgende activiteiten.

  • Het plannen en voorbereiden van gesprekken in ambtelijk en politiek Den Haag of Brussel
  • Opstellen en redigeren van position papers
  • Mediacontacten: het opstellen van persberichten, de organisatie van persconferenties
  • Achtergrondinformatie aan vertegenwoordigers van de media
  • Voorbereiden interviews
  • Het schrijven van opinieartikelen
  • Schrijven / redigeren speeches
  • De organisatie van een rondetafelgesprek, werkbezoeken, seminars