Ludo Hellebrekers, Director Wageningen Bioveterinary Research

Vanuit de jarenlange samenwerking van de KNMvD met Zeilstra en Partners, die als vanzelf zowel intens als intensief wordt, heb ik Mireille van Velde leren kennen én waarderen als een professional die een scherpe analyse paart aan een creatieve aanpak, die vasthoudendheid & gedrevenheid combineert met (een passende vorm van) humor en lichtheid, die kennis van het speelveld weet om te zetten in een scherpe selectie van stakeholders die ‘er toe doen’ en die te benaderen zijn. Een heldere en strak gearticuleerde vraag wordt slagvaardig, voortvarend en gedegen omgezet in een plan van aanpak waarbij succesvolle vervolgstappen onvermijdelijk (b)lijken. Elke keer weer is de samenwerking een inspirerende ervaring die vanuit het perspectief van behaald resultaat immer veel voldoening schept.